Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συναλλαγματικές Διαφόρες

Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
Αντιμετοπίζω το εξής ζήτημα :
ΑΕ τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε δολλάριο απο τους οποίους προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές.Πιο συγκεκριμένα οταν γίνεται μια συναλλαγή κάνω τις ακόλουθες εγγραφές.
πχ. $/€ 1,00 ('Εστω ότι το 38 είναι μηδενικό στην αρχή της χρήσης)

------------------- 01/01/Χ1------------
Χ.30.Πελάτες             100,00 €( 100,00 $)
π.70.Πωλήσεις           100,00 €( 100,00 $)
------------------- 01/01/Χ1------------
Χ.38.Διαθέσιμα           100,00 €( 100,00 $)
π.30.Πελάτες             100,00 €( 100,00 $)

$/€ 1,25
--------------------01/02/Χ1--------------
Χ.30 Πελάτες               80,00 €(100,00 $)
π.70 Πωλήσεις             80,00 €(100,00 $)
--------------------01/02/Χ1----------------    
Π.30. Πελάτες              80,00€(100,00 $)
χ.38. Διαθέσιμα            80,00€(100,00 $)

Μετά απο τις δύο συναλλαγές τα διαθέσιμα 01/02/Χ1 έχουν υπόλοιπο 180,00 € / 200,00 $ ενώ θα έπρεπε να έχουν 160 € / 200,00 $ σύμφωνα με την ισοτίμια στις 01/02/Χ1. Μετά τις απαραίτητες εγγραφές έχω στα αποτελέσματα συνναλαγματικές διαφορές 20,00 €
Θεωρούνται πραγματοποιημένες ή εξ΄αποτιμήσεως?
Αν θεωρούνται πραγματοποιημένες, οι εξ'αποτιμήσεως είναι μόνον εκείνες που προκύπτουν στο τέλος της χρήσεως ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση