Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έξοδα χωρίς παραστατικά σε ΑΕ

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεια μπορεί να αποζημιώνει εργαζόμενους της για έξοδα που κάνανε για λογαριασμό της για τα οποία δεν προσκομίσαν παραστατικά?
Για παράδειγμα , εργοδηγός σε εργοτάξιο πλήρωσε έναν αγρότη να άνοιξει ένα πρόχειρο δρόμο με το τρακτέρ. Δεν πήρε απόδειξη. Μπορεί να αποζημιωθεί από την εταιρεια, με ποιον τρόπο, και μέχρι ποιο ποσό μπορεί να αποζημιώνει η εταιρεια χωρίς να εχει παραστατικά. Με απόδειξη δαπάνης από τον εργαζόμενο και εξοδολόγιο για παράδειγμα?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

Προσθέστε τη δική σας απάντηση