Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

EΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΠ ΚΑΙ ΝΕΟ Ε3 σχετικα με τις υπηρεσίες που λαμβάνει μια επιχείρηση απο τρίτους

Κύριε Σταματόπουλε,
 
Παρακαλώ πολύ για την άποψη σας στα παρακάτω, γιατί πρέπει να οργανώσω τα βιβλία για το 2018.
Η εταιρία τηρεί απλογραφικά, μηχ/κά βιβλία και είναι Ο.Ε. εμπορική Π.Υ.
 

  • Βάσει των ΕΛΠ σε ξεχωριστή στήλη καταχωρούνται τα «έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών».

Ερώτημα: εκτός από τις αμοιβές τρίτων όπως τις γνωρίζαμε από το ΕΓΛΣ, πρέπει να καταχωρούνται όλα τα τιμολόγια για παροχή υπηρεσιών όπως επισκευές και συντηρήσεις αυτοκινήτων & λοιπού εξοπλισμού, ξενοδοχεία (από έξοδα ταξιδιών) παρκινγκ αυτοκινήτων, σεμινάρια (από έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού) και γενικά οτιδήποτε είναι παροχή υπηρεσίας?
  • Νέο Ε3, πίνακας Ζ2 (ανάλυση λειτουργικών εξόδων)

  • «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες».

Ερώτημα: Ποιες υπηρεσίες να περιλάβω? Τις αμοιβές τρίτων όπως τις γνωρίζαμε από το ΕΓΛΣ ή όλες τις υπηρεσίες όπως τις περιγράφω ανωτέρω? Στο λογιστικό σχέδιο που χρησιμοποιώ για την δημιουργία των στηλών έχω αναλυτικά τις δαπάνες κατ’ είδος όπως Αμοιβές τρίτων, Επισκευές και Συντηρήσεις, Έξοδα ταξιδιών (Εσωτ. – Εξωτ.) κτλ., όπου αυτοί οι λογ/σμοί περιέχουν ειτε τιμολόγια παροχή υπηρεσίών.ειτε Τιμ.πώλησης αγαθών ή και τα δυο.(πχ στα εξοδα ταξιδιων βενζινη&ξενοδοχειο).Αν πρέπει να περιλάβω σε αυτήν την κατηγορία όλες τις υπηρεσίες τότε πρέπει να καταργήσω όλους τους λογ/σμούς κατ’ είδος εξόδου.
 
  • «Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη» κτλ.

Ερώτημα: αν έχω έξοδα ταξιδίου εξωτερικού π.χ. Κύπρος, σε ποια κατηγορία δαπανών θα το περιλάβω? Στην κατηγορία αυτή ή στα «έξοδα ταξιδίων εξωτερικού»?
 
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων,
 
 
Λουκία Λειβαδιώτου

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr