Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

αμοιβή μελών ικε

Καλησπέρα σας , σύμφωνα με την πολ.1113 02/06/2015
δ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε, κατά περίπτωση.

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση.

Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η  περιπτωση που εταιρος ικε παρεχει εξαρτημένη εργασία στην ικε και λαμβάνει μισθό απο την ικε ( προσληψη στο ικα κανονικά ) και ταυτοχρονα δεν ειναι διαχειριστής στην ικε, ούτε ασκει επιχειρηματική δραστηρίοτητα μέσω ατομικής επιχείρησης λαμβανοντας αμοιβή απο την ικε για την εκτελεση συγκεκριμενου εργου  . Ειναι εταιρος στην ικε και ταυτοχρονα μισθωτος στην ικε τιποτα αλλο. Εκπίπτουν οι ανωτέρω μισθοί αυτών των εταίρων απο την ικε ? 

Προσθέστε τη δική σας απάντηση