Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώρηση σε παιδί μου, τμήματος κατοικίας για πρώτη κατοικία

Εγώ και η σύζυγος μου έχουμε στην κατοχή μας διαμέρισμα 124 m2 κατά 50% έκαστος.
Θέλω να κάνω δωρεάν παραχώρηση για πρώτη κατοικία στον γιό μου, μέρος του διαμερίσματος,  ήτοι 18,60 m2 δηλαδή ποσοστό 15% της συνολικής επιφάνειας (αυτό γιατί η φιλοξενία που δήλωνε μέχρι σήμερα δημιουργεί πολλά προβλήματα).
Και σας ερωτώ τα πιο κάτω:
1. Ισχύει η δωρεάν παραχώρηση ποσοστού κατοικίας;
2. Θα πρέπει στο Ε2 να συμπληρώσω εγώ για δωρεάν παραχώρηση το 30% ή θα πρέπει να συμπληρώσουμε εγώ και η σύζυγός μου στα Ε2 δωρεάν παραχώρηση το 15% έκαστος (φυσικά ανάλογα ποσοστά θα μεταφερθούν και στο Ε1).
3. Ο γιός μου θα πρέπει να συμπληρώσει στο Ε1 κατοικία με 18,60 m2  και ποσοστό 100% ή 124 m2 και ποσοστό 15%.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση