Τίτλος κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Βάσει του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους τίτλους κτήσης οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ. Ο τρόπος απόδοσης στον ΕΦΚΑ ποιος είναι;
Σας ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση