Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ που πλήρωσα στην Βουλγαρία

Καλησπέρα
Η εταιρία μου ανέλαβε από Δημόσιο Φορέα (Δήμο) την κατασκευή περιπτέρου σε έκθεση στη Βουλγαρία.
Για την κατασκευή του περιπτέρου χρησιμοποίησε κατασκευαστική εταιρία της Βουλγαρίας και πλήρωσε και το ΦΠΑ.
Όταν τιμολογίσει την κατασκευή του περιπτέρου  στο Δήμο που του την ανέθεσε, θα προσθέσει στην καθαρή αξία και το αναλογούν ΦΠΑ  που πρέπει να το αποδόσει στην εφορία με την περιοδική του δήλωση.
Το ερώτημά μου είναι τι γίνετε με τον ΦΠΑ που κατέβαλε στην Βουλγαρία, θα εκπέσει στην ελλάδα το ΦΠΑ του τιμολογίου που πλήρωσε την κατασκευή του περιπτέρου, γιατί διαφορετικά για την ίδια υπηρεσία(κατασκευή περιπτέρου) θα πληρωθεί δυο φορές ΦΠΑ μια στην Βουλγαρία και μια στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και ο οποίος κατέβαλε ΦΠΑ για αγαθά που αγόρασε ή υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και για τις οποίες έχει δικαίωμα επιστροφής φόρου , ο οποίος καταβλήθηκε στα άλλα Κράτη - Μέλη , δύναται να ζητήσει την επιστροφή του φόρου αυτού.Η επιστροφή προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο (8η οδηγία) 

Τα παραπάνω αναφέρονται σχετικά στο άρθρο 34 παρ. 7 του Κώδικα ΦΠΑ :

Οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα επιστροφής από άλλο κράτος - μέλος, κατά ανάλογο τρόπο των διατάξεων των παραγράφων 234 και 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση επιστροφής με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην αρμόδια αρχή της χώρας μας και η οποία απευθύνεται στο κράτος - μέλος στο οποίο επιβαρύνθηκαν με φόρο προστιθέμενης αξίας."

Παρατίθεται η εφαρμογή και οδηγίες στην σελίδα του taxis (www.gsis.gr)  από την κεντρική οθόνη ως εξής:
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις//Φορολογικές υπηρεσίες//ΦΠΑ//Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ

ΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ 27/02/2018 08:55:44

Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας

Προσθέστε τη δική σας απάντηση