Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση 20% για υπηρεσίες σχετικές με διαφημιστική προβολή προϊόντος

Καλημέρα.

Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε εάν oι υπηρεσίες που θα λάβει μια εταιρεία από "διάσημο" πρόσωπο ατομική επιχείρηση και οι οποίες αφορούν παραγωγή διαφημιστικού βίντεο, ανάρτηση σχετικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμμετοχή σε εκδήλωση της εταιρείας πρέπει να υπαχθούν σε παρακράτηση 20%, βάσει άρθρου 64.1.δ, του Ν. 4172/2013? Ότι σχετίζεται δικαιώματα χρήσης του εν λόγω προσώπου θα τιμολογηθεί χωριστά από άλλη εταιρεία που διατηρεί τα δικαιώματα του, επομένως η παρακράτηση 20% λόγω άρθρου 64, παρ 1.γ θα εφαρμοστεί ανάλογα.

Ευχαριστώ,

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα