Ιδιοκτήτης ταξί και υποκατάστημα

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ιδιοκτήτης ταξί και με έναρξη σε μία περιοχή π.χ. Αθήνα αγοράζει ταξί στην περιοχή π.χ. Καλαμάτας. Χρειάζεται να ανοίξει υποκατάστημα στην Καλαμάτα;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση