Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 Κώδικα Φ.Π.Α.)

Μεταπωλητης ενταγμενος στο ειδικο καθεστως περιθωρίου κέρδους αγοράζει μεταχειρ/νο οχημα, από έμπορο Κράτους μελους ΕΕ, που εντασσεται στο ίδιο καθεστώς, έναντι 2000€. Ο μεταπωλητης πληρώνει εξτρά για μεταφορικα και τέλη ταξινόμησης 800€  και το πουλάει αργότερα κάποια στιγμή 3500€. Το περιθώριο κέρδους είναι 3500 - 2800 = 700€ .Οπότε θα υπολογιστεί ο ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στα 700€ ,( δηλ 564,52 + 135,48€ = 700). Ετσι δεν είναι το σωστό??Εχω μπερδευτει γιατι οι απόψεις που έχω ακουσει διίστανται.
 Παρακαλώ για μια εμπεριστατωμένη απάντηση.

  • 3 Απαντήσεις

Ο τόπος φορολόγησης για την αγορά αυτή είναι το κράτος μέλος.Κατά συνέπεια ο έλληνας έμπορος δεν οφείλει ΦΠΑ στην Ελλάδα , ούτε έχει υποχρέωση αναγραφής της συναλλαγής αυτής στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ σαν ενδοκοινοτική απόκτηση.Επιπλέον δεν έχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Απόκτησης (listing) για την αγορά αυτή.
Έχει όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT Άφιξης , εάν έχει υπερβεί το ισχύον στατιστικό κατώφλι.
Στο τιμολόγιο πώλησης του αλλοδαπού πωλητή πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ότι η πώληση γίνεται με το ειδικό καθεστώς της φορολογίας περιθωρίου κέρδους  (Με την απόφαση ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 2016 παρατίθεται πίνακας με τις διατάξεις και τις ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται από τους μεταπωλητές των άλλων κρατών – μελών που πωλούν με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους)  και να μην αναγράφεται ξεχωριστά ο ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι εάν στο τιμολόγιο δεν υπάρχει η ένδειξη που να δείχνει ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς περιθωρίου, θεωρείται ότι η πώληση έγινε με το κανονικό καθεστώς (ενδοκοινοτική απόκτηση) και κατά συνέπεια οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα. (ΠΟΛ 1050/2000).

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κατά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους ,το τέλος ταξινόμησης δεν λαμβάνεται υπόψη στη φορολογητέα αξία. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην πώληση με το κανονικό καθεστώς  ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1041/1995 κοινοποιήθηκε η υπ΄αριθμ 598/1994 γνωμοδότηση του ΝΣΚ , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και με την οποία διευκρινίζεται ότι το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος αυτοκινήτων (ΕΠΕΤ)  δεν αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας και δεν υπάγεται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή , την παράδοση ή την ενδοκοινοτική απόκτηση αυτοκινήτου.
Με τις διατάξεις του ν.2682/1999 και ειδικότερα στην παρ.1 του άρθρου 22 ορίζεται ότι .
Με την παρ.4 της εγκυκλίου με την αρ.πρ.. Φ928/627/13-11-1998 διευκρινίστηκε ότι το τέλος ταξινόμησης από πλευράς ΦΠΑ αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που προβλεπόταν και για το ΕΠΕΤ (ΠΟΛ 1023/2000)
Στο παράδειγμα που αναφέρεστε έχουμε
Τιμή πώλησης                 3500,00 €
Μείον κόστος αγοράς      2000,00 €
                                        1500,00 €
Μείον τέλος ταξινόμησης   800,00 €
Κέρδος με ΦΠΑ                  700,00 €      
Στο τιμολόγιο πώλησης θα αναγραφεί ως τιμή πώλησης 3500,00 €  και επιπλέον θα αναγραφεί η ένδειξη

Στο τιμολόγιο πώλησης θα αναγραφεί ως τιμή πώλησης 3500,00 €  και επιπλέον θα αναγραφεί η ένδειξη    -παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 κώδικα ΦΠΑ- ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος 

Καλησπέρα σας. Εγώ μπορώ να ρωτήσω σε περίπτωση που η αγορά του αυτοκινήτου είναι 30/11 και ο εκτελωνιστης κόβει το τιμιλόγιο 31/01, η αγορά με ποιά ημερομηνία θα περαστεί?
Και γενικά πως διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις σε εμπόρους αυτοκινήτων?
Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση