Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Νησιά με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με την χρέωση του ΦΠΑ σε εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Λέσβο με προορισμό την Στερεά Ελλάδα ή τα λοιπά νησιά με το κανονικό ΦΠΑ.
ΠΟΛ. 1224/12-10-2015
5. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, επισημαίνονται κυρίως τα εξής: 
α) Οι παραδόσεις αγαθών, από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε κάποιο από τα έξι προαναφερθέντα νησιά, στο πλαίσιο της οικονομικής του δραστηριότητας, προς οποιοδήποτε πρόσωπο (υποκείμενο ή μη) εγκατεστημένο στα ίδια νησιά ή σε άλλη περιοχή της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Ελλάδος όπου ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στους συντελεστές ΦΠΑ 23%, 13% και 6%, ανάλογα με τη δασμολογική κλάση στην οποία κατατάσσεται το αγαθό. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε φεύγει από το νησί για την υπόλοιπη Ελλάδα (πλην των έξι περιπτώσεων) τιμολογείται με τον κανονικό συντελεστή.
Σε σχετική ερώτηση που έκανα στο υπουργείο μου είπανε ότι οτιδήποτε φεύγει από την Λέσβο τιμολογείτε με τον μειωμένο ΦΠΑ.
Τι ισχύει?
Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα τι ισχύει? Αποστολή από το νησί στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Τέλος θα ήθελα να μου πείτε τον σχετικό νόμο που να διευκρινίζει τα σχετικά.
Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται στα αγαθά που παραδίδονται στα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου (με εξαίρεση τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα) εφόσον βρίσκονται στα παραπάνω νησιά και παραδίδονται από υποκείμενο που είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά ή πωλούνται με προορισμό τα εν λόγω νησιά προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε αυτά τα νησιά. (Κώδικας ΦΠΑ, Άρθρο 21 παρ.4)

Συνεπώς εμπορεύματα τα οποία φεύγουν από τη Λέσβο με προορισμό την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην των νησιών που αναφέραμε παραπάνω, τιμολογούνται με τον κατά περίπτωση ακέραιο συντελεστή ΦΠΑ (24% ή13%ή 6%).

Συγκεκριμένα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία φεύγουν από τη Λέσβο υπάγονται στο συντελεστή 13% εφόσον ο προορισμός τους είναι η υπόλοιπη Ελλάδα.

Μόνο όταν προορίζονται για τα έξι πιο πάνω νησιά ο συντελεστής είναι 9%. (Βλέπε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και παρατίθεται στο τέλος της κωδικοποίησης των διατάξεων ΦΠΑ στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.)

Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις παροχές υπηρεσιών, πρέπει οι υπηρεσίες να παρέχονται από υποκείμενους στο ΦΠΑ που έχουν την εγκατάστασή τους στα εν λόγω νησιά και η εκτέλεσή τους να ολοκληρώνεται εντός των νησιωτικών αυτών περιοχών. (Κώδικας ΦΠΑ, Άρθρο 21 παρ.5)

Δείτε αναλυτικά τα θέματα 22 και 23 του άρθρου 21 του βιβλίου μας "Κώδικας ΦΠΑ - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Ά. Κλωνή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση