Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Άρθρο 39α - Υπόχρεος απόδοσης του ΦΠΑ Ηλεκτρονικών Συσκευών ο Αγοραστής

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να μας κατατοπίσετε περισσότερο σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου για το άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ, που αφορά το ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές συσκευές.
Πρόσφατα λοιπών έλαβα ένα παραστατικό, από εταιρία που πουλάει ηλεκτρονικές συσκευές (Ετερόρυθμη εταιρία). Η αγορά αφορούσε ένα φορητό υπολογιστή χωρίς να αναγράφει ποσό 24% ΦΠΑ, παρά μόνο την καθαρή αξία του υπολογιστή. Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με το κατάστημα μας ενημέρωσαν ότι πλέον κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές όπως tablet, laptop κ.α. δεν έχουν ΦΠΑ, βάση παραγράφου 5 & 6 του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ.
Από την ανάγνωση της ΠΟΛ 1150/29.9.2017 δεν κατάλαβα και πολλά ως προς τον χειρισμό της λογιστικής καταχώρισης από την πλευρά του τελικού λήπτη. 
Θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με την συμπλήρωση των κωδικών στην περιοδική δήλωση (Φ2) και την καταχώριση του εξόδου στα βιβλία της εταιρίας (Διπλογραφικά).


Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1150/2017, η απόκτηση των εν λόγω αγαθών από τον αγοραστή (υποκείμενο σε κάθε περίπτωση του κανονικού καθεστώτος) αποτελεί πράξη λήπτη, δηλαδή ο τελευταίος έχει την υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις εν λόγω παραδόσεις με δικαίωμα έκπτωσης επίσης του φόρου αυτού, εφόσον η απόκτηση των συγκεκριμένων αγαθών θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. φορολογητέων παραδόσεων, ενδοκοινοτικών παραδόσεων κλπ).

Ο εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. είναι σήμερα ο κανονικός, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τη δασμολογική κλάση στην οποία ανήκουν τα εν λόγω αγαθά.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη συναλλαγή καταβάλλεται (τακτοποιείται) από τον ίδιο τον αγοραστή με την περιοδική του δήλωση, που υποβάλλεται για την οικεία φορολογική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή αγαθών προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών - κωδικοί «303», «306»- όσο και των εισροών - κωδικός «366» - της οικείας φορολογικής περιόδου.

Ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας αντίστοιχα προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών - κωδικοί «333» και «336» - όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου - κωδικός «386»

Πρέπει να σημειώσουμε πως εφόσον το τιμολόγιο εκδόθηκε χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης» και δεν αρνηθήκατε αυτό το παραστατικό, τεκμαίρεται η δήλωση της ιδιότητας σας ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης προς τον πωλητή.

Δείτε αναλυτικά το άρθρο ΣΤ της ΠΟΛ. 1150/2017 συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων στο τέλος του άρθρου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση