Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία

Ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής , με 2 πελάτες , ο οποίος είναι και μέτοχος σε μια ΙΚΕ , από την οποία δεν προκύπτει εισόδημα , 
άρα τα μόνα εισοδήματα είναι από τους 2 πελάτες , μπορεί να φορολογηθεί ως μισθωτός; Εμπίπτει στη περίπτωση ότι έχει την εμπορική 
ιδιότητα λόγω συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο μιας ΙΚΕ, και άρα δεν έχει το δικαίωμα να φορολογηθεί ως μισθωτός;

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα