ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Δικαιώματα ΟΠΙ - Λογιστικός χειρισμός

Με τον νόμο 4481/2017 τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του Ν.2121/1993 αναφορικά με τα δικαιώματα ΟΠΙ σε έξυπνα τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, συσκευές εγγραφής, φωτοτυπικές συσκευές κλπ. Βάσει του άρθρου 18 οφείλουμε να υπολογίζουμε ποσοστό 2% - 6% σε συγκεκριμένες είδη βάσει των τεχνικών τους προδιαγραφών. Κατόπιν πρέπει κάθε τρίμηνο να ενημερώνουμε και να αποδίδουμε στον ΟΠΙ τα εν λόγω δικαιώματα.

Η ερώτηση είναι αν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα δικαιώματα ΟΠΙ σε λογαριασμούς τάξεως, όπως ακριβώς χειριζόμασταν και τις αντικαταβολές. Δυστυχώς τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν λογαριασμούς τάξεως, ούτε τους απαγορεύουν βέβαια. 

Ευχαριστώ

  • 3 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα