ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Δικαιώματα ΟΠΙ - Λογιστικός χειρισμός

Με τον νόμο 4481/2017 τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του Ν.2121/1993 αναφορικά με τα δικαιώματα ΟΠΙ σε έξυπνα τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, συσκευές εγγραφής, φωτοτυπικές συσκευές κλπ. Βάσει του άρθρου 18 οφείλουμε να υπολογίζουμε ποσοστό 2% - 6% σε συγκεκριμένες είδη βάσει των τεχνικών τους προδιαγραφών. Κατόπιν πρέπει κάθε τρίμηνο να ενημερώνουμε και να αποδίδουμε στον ΟΠΙ τα εν λόγω δικαιώματα.

Η ερώτηση είναι αν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα δικαιώματα ΟΠΙ σε λογαριασμούς τάξεως, όπως ακριβώς χειριζόμασταν και τις αντικαταβολές. Δυστυχώς τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν λογαριασμούς τάξεως, ούτε τους απαγορεύουν βέβαια. 

Ευχαριστώ

  • 3 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

Θα συμφωνήσω με την απάντηση, με προβληματίζει το γεγονός ότι αναφέρει να σημειώνονται στο τιμολόγιο. Τι σημαίνει αυτό, να γίνεται αναφορά ότι τα εν λόγω είδη έχουν επιβάρυνση ΟΠΙ 2% ή να χρεώνονται τα δικαιώματα ΟΠΙ σε ξεχωριστή γραμμή? Γιατί είτε επιβαρύνονται τα είδη με ΟΠΙ είτε χρεώνονται ξεχωριστά, τότε μιλάμε για έσοδο το οποίο επιβαρύνεται και με ΦΠΑ, οπότε και θα λειτουργεί ως έσοδο και ως έξοδο κατόπιν όταν αποδίδεται, επίσης θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Επίσης μου λέτε ότι βαρύνουν τον καταναλωτή, αν αποτελούν έξοδα σημαίνει ότι θα λειτουργεί σαν την εισφορά ανακύκλωσης στις μπαταρίες, οπότε εισπράτεται με το τιμολόγιο και επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αποδίδεται επίσης με τιμολόγιο με ΦΠΑ στον ΣΥΔΕΣΗΣ?

Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

Προσθέστε τη δική σας απάντηση