Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φπα Νομικών Υπηρεσιών σε Εταιρία Εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Δικηγορική Εταιρία, εκπροσωπώντας πελάτη της Εταιρία Εξωτερικού εγκατεστημένη σε άλλη χώρα κράτος μέλος της ΕΕ, παρίσταται στο δικαστήριο. Ερωτάται αν η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα απαλλαγεί από το ΦΠΑ, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 14, παρ. 2, του Ν.2859/2000 (Σύμφωνα και με τις ΠΟΛ. 1142/2017 και ΠΟΛ. 1167/2015), ή θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, δεδομένου ότι Τόπος Παροχής Υπηρεσίας θα θεωρηθεί η Ελλάδα, αλλά και ο λήπτης της Υπηρεσίας (Αλλοδαπή Εταιρία), απολαμβάνει την υπηρεσία εντός του Ελληνικού εδάφους. 

Με Εκτίμηση,

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ "Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας."

Επομένως, η παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα σε νομικό πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ και είναι εγκατεστημένο σε χώρα της Ε.Ε. δε φορολογείται στην Ελλάδα.

Στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται αναγράφεται η ένδειξη «τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδας – άρθρο 14.2.α’ του Κώδικα ΦΠΑ.»

Ακόμη, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5α του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Δείτε αναλυτικά το θέμα 59.1 του άρθρου 14 του βιβλίου μας "Κώδικας ΦΠΑ - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Ά. Κλωνή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση