Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, γονικής παροχής;

Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, γονικής παροχής;

  • 2 Απαντήσεις

Παραγράφεται μετά την πάροδο 10 ετών αν υποβλήθηκε δήλωση, ή 15 ετών αν δεν υποβλήθηκε δήλωση.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το δικαίωμα του δημοσίου είναι παραγραμμένο για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31-12-1994. (άρθρο 102 του Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3842/2010)
Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Δηλαδή μπορώ σήμερα που χρειάζομαι Κεφάλαιο για Ανάλωση από προηγούμενα έτη, να επικαλεστώ δωρεά του πατέρα μου 15.000 ευρώ (αφού βεβαιωθώ πως υπάρχει περίσσευμα κεφαλαίου από το δικό του εισόδημα!)  που έγινε χωρίς να δηλωθεί πριν την 31-12-1994; (φυσικά θα επικαλεστώ όλες τις χρήσεις από τότε έως και σήμερα).
Μήπως μπορώ να επικαλεστώ και παρόμοια προγενέστερη δωρεά της αποθανούσης γιαγιάς μου; (της οποίας όμως δεν έχω αντίγραφα δηλώσεων...)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση