Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακού υπαλλήλου

Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά ο εργαζόμενος του οποίου η επιχείρηση χρηματοδοτεί ταυτόχρονες μεταπτυχιακές σπουδές με την υποχρέωση του εργαζομένου να παραμείνει στην εταιρεία για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση αυτών, άλλως θα υποχρεωθεί σε επιστροφή του ποσού της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί δάνειο, οπότε και πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές, να υπολογιστεί χαρτόσημο, ή επιτόκιο αποπληρωμής ή κάτι άλλο, (σύμβαση δωρεάς, κλπ.); Θα σας ήμουν υπόχρεος αν μου παραθέταται και το νομικό πλαίσο άντλησης της απάντησής σας.
Ευχαριστώ,
Γιώργος Σφυρής

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα