Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διοργανωτές σεμιναρίων

Ερωτάται αν ο διοργανωτής σεμιναρίων διαφόρων αντικειμένων (φορολογικής νομοθεσίας, εργατικής νομοθεσίας, λογιστικών εφαρμογών, Ε.Λ.Π. κ.λ.π.):

1) Υποχρεούται να έχει φορολογικό μηχανισμό ή Φ.Τ.Μ. για  τις αποδείξεις λιανικής πώλησης.

2) Υπάγεται η δραστηριότητα των σεμιναρίων σε ΦΠΑ. Η επιχείρηση είναι Ε.Ε. με αντικείμενο εργασιών υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. Το με αριθ. ΔΕΕΦ Α 1148730 ΕΞ 2016 αναφέρει μεταξύ άλλων και ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης (επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση υπό μορφή σεμιναρίων) απαλλάσσονται του ΦΠΑ είτε παρέχονται από φυσικό  ή από νομικό πρόσωπο, είτε από το δημόσιο είτε από ιδιώτη αρκεί να παρέχονται από αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή φορείς.
Τι εννοεί από αναγνωρισμένους από την δημόσια αρχή φορείς;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr