Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Επιστροφή φόρου εισοδήματος

Κατά τη χρήση 2007 καταβλήθηκαν σε φορολογούμενο από την υπηρεσία του επίδομα ως ειδική πρόσθετη αμοιβή 5.246,60 € (καθαρό ποσό 4.226,14 € και κρατήσεις 1.020,46 €) βάσει δικαστικής απόφασης του 2005, τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς, με ποσό παρακρατηθέντος φόρου 845,23 €.
Το παραπάνω αυτοτελώς φορολογούμενο ποσό δε δηλώθηκε στη δήλωση εισοδήματος χρήσης 2007.
Στη συνέχεια ασκήθηκε από την υπηρεσία αναίρεση, η οποία έγινε δεκτή και υποχρέωσε το φορολογούμενο, βάσει της νέας δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε το 2012, να επιστρέψει το ποσό.
Ο φορολογούμενος με γραμμάτια είσπραξης της υπηρεσίας στις 8/2/2017 και 17/3/2017 κατέβαλε το ποσό των 5.246,60 €.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Με ποια διαδικασία ο φορολογούμενος μπορεί να εισπράξει πίσω το ποσό του φόρου που κατέβαλε;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr