Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μείωση φόρου σε μισθωτό με παράλληλο εισόδημα από απόδειξη δαπάνης

Μπορείτε να μου πείτε αν ισχύει η μείωση φόρου και σε τι ύψος,σε περίπτωση μισθωτού με εισόδημα 5.000 ευρώ και έπιπλέον εισόδημα με απόδειξη δαπάνης ύψους 2.200 ευρώ που δηλώθηκε στον κωδικό 605 του Ε1?Ταυτόχρονα ο εργοδότης έκανε παρακράτηση φόρου 20% για το παραπάνω ποσό.Η εκκαθάριση του Τaxis δεν υπολογίζει καθόλου μείωση φόρου και φορολογεί όλο το εισόδημα αθροιστικά,σαν να προέρχεται ολόκληρο από επιχειρηματική δραστηριότητα.

  • 4 Απαντήσεις

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.Το έψαξα λίγο παραπάνω κι εγώ με τη σειρά μου και διαπίστωσα ότι ο λόγος που δεν υπολογίζει μείωση φόρου στη συγκεκριμένη περίπτωση,είναι επειδή ο συγκεκριμένος υπόχρεος είναι δηλωμένος στο μητρώο ως κάτοικος εξωτερικού,επειδή το μισό χρόνο δουλεύει στην Ελλάδα στον τουριστικό κλάδο .Δε γνωρίζω βέβαια για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση,επειδή όμως ο φόρος είναι άδικος κατά τη γνώμη μου,μπορώ να κάνω τροποποίηση στη ΔΟΥ και να δηλωθεί ο υπόχρεος ως κατοικος Ελλάδας ή είναι αργά για φέτος και ο φόρος θα βεβαιωθεί ούτως ή άλλως?Η δήλωση ακόμα δεν έχει υποβληθεί,αλλά είναι σε κατάσταση αναμονής στο Taxis.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 19/06/2017 09:12:00

Στο άρθρο 20 αναφέρει σωστά όπως λέτε ότι για κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύει η μείωση του φόρου,εκτός εάν α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα.Άρα το υπουργείο,χωρίς να κάνει έλεγχο υπέθεσε ότι ο φορολογούμενος έχει εισόδημα και στη χώρα προέλευσής του.Τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος για να αποδείξει ότι όλο του το εισόδημα αποκτήθηκε στην Ελλάδα,ώστε να δικαιούται της μείωσης φόρου του άρθρου 16?

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 19/06/2017 12:53:09

Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση