Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπλήρωση ΠΙΝΑΚΑ 2 του Ε1

Καλησπέρα ,

Ως φορολογικός εκπρόσωπος της αδερφής μου που ανήκει στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού , της  υποβάλω δήλωση Ε2 & Ε1 καθώς κάνει δωρεάν παραχώρηση ένα ποσοστό ιδιοκτησίας ακινήτου στη μητέρα μου . Το ερώτημα μου είναι εάν στη Δήλωση του Ε1 θα πρέπει να επιλέξω την επιλογή ΝΑΙ  στο κωδικό 029 του Πινάκα 2 (Έχετε Περιουσία (ακίνητα , καταθέσεις κτλ) στην Αλλοδαπή) από την στιγμή που η αδερφή μου ανήκει στη ΔΥΟ Κατοίκων Εξωτερικού και ζει στο Εξωτερικό .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων .

Προσθέστε τη δική σας απάντηση