Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επισκευή σε χώρους εκτός του σκάφους

Για την απαλλαγή απο το ΦΠΑ αντικειμένων προς επισκευή από πλοία εκτός αυτών προβλέπονται τα εξής : 
 
1. Για την επισκευή ή συντήρηση, σε χώρους εκτός του σκάφους, αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ' αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 87 και επόμενα της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.
2. Η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987" και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
α) Κυρωμένο αντίγραφο της εξοφλημένης άδειας επισκευής που εκδίδει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90 της πιο πάνω απόφασης και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η έκδοση αυτής.
 
ΑΜΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ , ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΠΛΟΙΟΥ , ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Φ.Π.Α ?
 
Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΦΠΑ , ΕΦΟΣΩΝ ΔΕΝ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ .
ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΤΕ ?

  • 1 Απάντηση

Αρχικά, η απόφαση Τ.3300/47/1984 έχει καταργηθεί από την έναρξη ισχύος της απόφασης Αριθ. T. 1400/10/30-3-2000. Τα άρθρα της απόφασης Τ.1400/10/30-3-2000 που ρυθμίζουν το ζήτημα σας είναι τα άρθρα 44 και  επόμενα ("ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ"). Την απόφαση θα τη δείτε εδώ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη συγκεκριμένη απόφαση, η διαδικασία για την επισκευή ή η συντήρηση των μεταλλικών και μη μερών των μηχανημάτων και εξαρτημάτων κ.λ.π. καθώς και των ειδών που αποτελούν την επίπλωση ή τονεξοπλισμό των πλοίων περιλαμβανομένων και των ξένων πολεμικών προϋποθέτει τα εξής:
"Οι παραπάνω επισκευαστικές επιχειρήσεις (σ.σ. αναγνωρισμένα  εργοστάσια/εργαστήρια, δείτε άρθρο 44 της Τ. 1400/10/30-3-2000) που  αναλαμβάνουν την επισκευή ή τη συντήρηση μερών του πλοίου ή μηχανημάτων,εξαρτημάτων και λοιπών αντικειμένων αυτού, προκειμένου να παραλάβουν τα είδη αυτά με  επιστροφή για επισκευή ή συντήρηση, στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριό  τους, υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή ειδική αίτηση για την  έκδοση άδειας επισκευής. Η υποβολή της αίτησης και η έκδοση της άδειας είναι απαραίτητες σε
οποιαδήποτε επισκευή πλοίων εξωτερικού, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανάγκη παραλαβής αντικειμένων για επισκευή με επιστροφή."
Επίσης ορίζεται ότι "Για τα αντικείμενα που παραλαμβάνονται από το πλοίο για επισκευή και επαναφέρονται σ' αυτό επισκευασμένα, εκδίδεται από τον επισκευαστή το, από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προβλεπόμενο  Δελτίο Αποστολής."
Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι η οριζόμενη διαδικασία από την Α.Υ.Ο. Τ. 1400/10/30-3-2000 (η οποία αντικατέστησε την Α.Υ.Ο. Τ. 3300/47/1984) προϋποθέτει για την επισκευή πλοίων την έκδοση άδειας επισκευής. 
Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον δεν τηρήθηκε η διαδικασία της εν λόγω απόφασης, όπως απαιτείται από το άρθρο 31 § 2 περ. Β' της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/1987, το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί με Φ.Π.Α.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση