Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

πως θα δηλώσω τη φοιτήτρια κόρη μου και μια ανηψιά μου

Η κόρη μου και η ανιψιά μου φοιτούν στη Θεσ/νικη σε ιδιόκτητη δευτερεύουσα κατοικία μου . Πως θα τις δηλώσω και χρειάζεται το συγγενικό μου πρόσωπο να δηλώσει κάτι ; Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Η ιδιόκτητη κατοικίας σας θα δηλωθεί στον πίνακα 5 στην δήλωση σας, ως δευτερεύουσα κατοικία.Το όφελος σας προκύπτει από την δήλωση του παιδιού σας ως προστατευόμενο μέλος, πρέπει να ζητήσει βεβαίωση σπουδών το παιδί σας από το πανεπιστήμιο. Η ανιψιά δεν θα κάνει κάτι, διότι θα δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος από τον δικό της πατέρα, ουσιαστικά φιλοξενείται. Θα δήλωνε φιλοξενούμενη στον πίνακα 6 από εσάς εαν υπέβαλε ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Εάν το παιδί σας υποβάλει δήλωση επειδή έχει δικά του εισοδήματα (πχ εισπράτει ενοίκια) τότε θα δηλώσει στον πίνακα 6 ότι φιλοξενείτε από εσάς, αλλά εσείς δεν μπορείτε να έχετε το παιδί σας ως προστατευόμενο μέλος όταν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση