Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φ.Π.Α. σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε τρίτη χώρα

Έχω ατομική επιχείρηση έρευνας και ανάπτυξης. θα κάνω μελέτη έρευνας αγοράς για λογαριασμό επιχείρησης τρίτης χώρας (Ασία).
ερώτηση 1. Θα υπολογίσω ΦΠΑ?
ερώτηση 2. Τι πρέπει να προσέξω στην γραφή του τιμολογίου?
Ευχαριστώ,
Τάσος

  • 1 Απάντηση

Κατά το γενικό κανόνα (άρθρο 14 παρ. 2 περ. α' Κώδικα Φ.Π.Α.), η παροχή γενικά υπηρεσιών προς υποκείμενους (επιχειρήσεις) φορολογείται για το Φ.Π.Α. στον τόπο του λήπτη είτε πρόκειται για κράτος - μέλος της Ε.Ε. είτε για τρίτη χώρα.
Έτσι, οι υπηρεσίες έρευνας αγοράς που παρέχονται προς επιχείρηση τρίτης χώρας φορολογούνται στον τόπο του λήπτη και στο τιμολόγιο που εκδίδεται αναγράφεται ότι η πράξη είναι χωρίς Φ.Π.Α. ως πράξη λήπτη - άρθρο 14 παρ. 2 περ. α' Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Επειδή πρόκειται για τρίτη χώρα, δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
Εξάλλου, ακόμα και αν η ελληνική επιχείρηση δε μπορεί να διαπιστώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης της τρίτης χώρας και θεωρεί ότι οι υπηρεσίες της μπορεί να παρέχονται προς ιδιώτη τρίτης χώρας και πάλι οι υπηρεσίες αυτές δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 14 παρ. 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση