Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπεραξία πώλησης εταιρικού μεριδίου ΟΕ

Καλημέρα σε όλους! Θα ήθελα να με βοηθήσετε  σχετικά με την πώληση εταιρικού μεριδίου σε μια ΟΕ με απλοραφικά βιβλία. Έχω μια ΟΕ με 3 εταίρους, αρχικό κεφάλαιο 4500€ και ποσοστά 33,33% ο καθένας. Ο ένας εταίρος θέλει να πουλήσει το ποσοστό του έναντι 1500 € στον έναν από τους άλλους δύο και να αποχωρήσει.Για τον υπολογισμό της υπεραξίας που θα δηλωθεί στο Ε1, ποια θα λάβω ως τιμή κτήσης και ποια ως τιμή πώλησης?  Η τιμή πώλησης ,σύμφωνα με την ΠΟΛ 1032/15 ,προσαυξάνεται με την αξία των παγίων?Και αν ναι, υπολογίζουμε την αναπόσβεστη αξία των παγίων τη χρονική στιγμή της πώλησης?

  • 1 Απάντηση

Προσθέστε τη δική σας απάντηση