Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αμοιβή μελών ΟΕ

Μέλη ΟΕ με απλογραφικά βιβλία για τις υπηρεσίες τους λαμβάνουν αμοιβή από το νομικό πρόσωπο και αν ναι με τι παραστατικό καταχωρείται στα βινλία του νομικού προσώπου;Καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;Μπορούν να καταβληθούν στο τέλος του έτους ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση