Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Αυτοέλεγχος πρακτορείων ΠΡΟΠΟ και αγροτών λαϊκών αγορών

Οι επιτηδευματίες του θέματος που τήρησαν βιβλία β'κατηγορίας για μέρος του έτους μπορούν να κάνουν αυτοέλεγχο; Αν ναί, αφορά όλη τη χρήση ή μόνο την περίοδο που τήρησαν βιβλία; Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες, το κόστος πωληθέντων και τα ακαθάριστα έσοδα  της περιόδου που τήρησαν βιβλία ή όλης της χρονιάς;

  • 1 Απάντηση

Δείτε σχετ. την Εγκ. ΠΟΛ. 1053/2011 η οποία ρυθμίζει το ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση