Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ Ενδοκοινοτική συναλλαγή με Κύπρο

Έκδοση τιμολογίου πώλησης (catering σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εντός Αθήνας) με στοιχεία πελάτη "Πανεπιστήμιο Λευκωσίας" με έδρα τη Λευκωσία.

Το τιμολόγιο θα εμπεριέχει ΦΠΑ ή όχι;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2859/2000, το οποίο καθορίζει τις απαλλαγές από τον ΦΠΑ για τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, δε γίνεται λόγος για υπηρεσίες catering οπότε η πράξη δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering) είναι το εσωτερικό της χώρας εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας.

Ως εκ τούτου στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να χρεωθεί ο ελληνικός ΦΠΑ για την εστίαση, ήτοι 24% .

Προσθέστε τη δική σας απάντηση