Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία εισοδήματος

Ποια διαδικασία πρέπει να γίνει χειρόγραφα στη ΔΟΥ για την υποβολή Ε1 θανόντος που απεβίωσε 2/15 ;

Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομίσω - βεβαίωση τόκων ,αποδοχών -  εφόσον έχει γίνει πρώτα διακοπή στην αντίστοιχη ΔΟΥ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση