Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

συντελεστης φπα μοσχαρίσιου κρέατος

Καλησπέρα σας, σχετικά με τον συντελεστή του ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο νωπό και χωρίς επεξεργασία κρέας ισχύει ότι αναφέρεται στο ν.4336/2015, δηλαδή επιβάρυνση με 13% ΦΠΑ ή υπάγεται στον υψηλό συντελεστή 24 % πλέον;

  • 1 Απάντηση

Όλα τα βρώσιμα κρέατα  (και το μοσχάρι) υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
Βλέπε την ΠΟΛ.1188/2015
Γενικότερα ως προς τα κρέατα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ  στον μειωμένο συντελεστή υπάγονται:
"1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603)."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση