Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εισπράξεις - Πληρωμές - Οφειλές - Δόσεις

νέα ερώτηση

Επιστροφή φόρου φυσικού προσώπου - φορολογική ενημερότητα

Για επιστροφή φόρου φυσικού προσώπου ποσού μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, χρειάζεται φορολογική ενημερότητα;

  • 1 Απάντηση

Γενικά: σε κάθε περίπτωση που δικαιούστε επιστροφή φόρων και ταυτόχρονα οφείλετε ποσά στις Δ.Ο.Υ., τότε αυτά συμψηφίζονται και σας επιστρέφετε η διαφορά. Δείτε και την εγκύκλιο 1106485/6220/0016/2001 σχετικά με τους δικαιούχους επιστροφής που είναι οφειλέτες του Δημοσίου (Γ' κατηγορία).
Επιπρόσθετα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1140/2006 καθορίζονται τα δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. Για τα φυσικά πρόσωπα δείτε το άρθρο 14 της συγκεκριμένης εγκυκλίου.
Υπενθυμίζουμε ότι "σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αν η επιστροφή φόρου σας ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ τότε, με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σας σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τη δήλωσή σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στην αρμόδια ΔΟΥ, για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού." Το παραπάνω αναγράφεται στις συχνές ερωτήσεις του TaxisNet και συγκεκριμένα στην ερώτηση εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση