Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ποσοστό μέλους Ε.Ε. (κάτοικος εξωτερικού)

Κάτοικος εξωτερικού με μόνιμη φορολογική κατοικία στην Αγγλία πρόκειται να ιδρύσει Ετερόρρυθμη Εταιρεία με κάτοικο Ελλάδος .

Σκοπός της εταιρείας είναι η Υπό ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων και εν συνεχεία μετά την αποπεράτωση του έργου σε Ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Το ερώτημα μας αφορά το ποσοστό  του κάθε μέλους της εταιρείας .

Θα μπορούσε ο κάτοικος εξωτερικού ως ετερόρρυθμο μέλος να κατέχει το 90%-99% και το ομόρρυθμο μέλος (κάτοικος Ελλάδος) να έχει το 1%-10%;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση