Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έναρξη για εκμετάλλευση ακινήτου μέσω Airbnb

Έχω περίπτωση επιχειρηματία που εκμισθώνει ακίνητα τα οποία τα μισθώνει με την ημέρα σε τουρίστες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb. Με τον Ν.4336/2015 καταργήθηκε το άρθρο 2. παρ.1 του Ν.4276/2014 και έτσι πλέον τα "Ακίνητα που εκμιθώνονται για προσωρινή διαμονή για χρονικό διάστημα μικρότερο των (30) ημερών δεν θεωρείται τουριστικό κατάλυμα" και άρα δεν χρειάζεται πλέον σήμα από τον ΕΟΤ. Αυτό έχει συμπεράνει από τον νομο που διάβασα.
Απευθυνθήκαμε στην Δ.Ο.Υ. με σκοπό ο επιχειρηματίας που έχει εκμισθώσει τα ακίνητα να κάνει έναρξη επιχείρησης με ΚΑΔ "Υπηρεσίες Ενοικίασης Ακινήτου που προορίζεται για κατοίκηση" και να τα εκμεταλλεύεται με κανονική τήρηση βιβλίων κλπ. Ο προΪστάμενος της Δ.Ο.Υ μας απάντησε ότι αφού θέλει να κάνει έναρξη πρέπει να έχει σήμα ΕΟΤ διότι είναι τουριστικό κατάλυμα. Θεώρω πως δεν είναι σωστή η απάντηση του διότι θα είναι επιχείρηση που θα εκμεταλλεύεται σπίτια που θα τα ενοικιάζει.
Ενημερώστε με αν γνωρίζετε να προβλέπεται στον Κώδικα ή στα ΕΛΠ ή οποιουδήποτε ότι όταν έκμεταλλεύεσαι ακίνητο μέσω επιχείρησης χρειάζεσαι σήμα από τον ΕΟΤ.

  • 4 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr