Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγη ΦΠΑ παγιων

Μπορείτε να μας παραθέσετε την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ Παγίων παραγωγικής διαδικασίας, αν υπάρχουν τυχόν όρια, καθώς και τις σχετικές διατάξεις.
Ευχαριστώ.

  • 2 Απαντήσεις

Η διαδικασία που προβλέπεται για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς επενδυτικών αγαθών περιγράφεται στην απόφαση Π. 2869/2389/1987 ΠΟΛ 137 όπως αυτή διευκρινίστηκε με την Π.5749/3679/1987 ΠΟΛ 246 αλλά και την ΠΟΛ 1027/2001.

Συμπληρώνουμε στην προηγούμενη απάντηση ότι όλες τις πληροφορίες και αποφάσεις για την απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά αγαθών επένδυσης, μπορείτε να δείτε στα θέματα 38-42 του άρθρου 34 σελ. 910-923 του Βιβλίου "ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" Δημ. Σταματόπούλου - Άννα Κλωνή

Προσθέστε τη δική σας απάντηση