Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ποινική ρήτρα

Βάσει σύμβασης για την εκπρόθεσμη παράδοση τεχνικών αναλύσεων από τον υπεργολάβο του  επιβάλλεται ποινικη ρήτρα (Penalty) . Ο  πελάτης πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο για την ποινική ρήτρα. υπόκεινται το τιμολόγιο αυτό σε ΦΠΑ ή σε τέλος χαρτοσήμου?

  • 1 Απάντηση

Στο θέμα 202 του άρθρου 8 στο βιβλίο μας ΕΛΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ αναφέρουμε για το θέμα αυτό τα εξής:
 
Είσπραξη ποινικής ρήτρας
Tα ποσά που εισπράττονται ως ποινές για μη εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας ή για μη έγκυρη εκτέλεση θεωρούνται ανόργανα έσοδα και εκδίδεται τιμολόγιο εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο που να περιγράφει επακριβώς το γεγονός.
Tα έσοδα που προέρχονται από ποινικές ρήτρες βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠA, αφού δεν αντιπροσωπεύουν αντιπαροχή για πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Ως προς το ΦΠΑ βλέπε το βιβλίο «ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» Δημ. Σταματόπουλου - Άννα Κλωνή, έκδοση 2015, σελ.1408.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση