Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Παραγωγή υλικού προς καύση για θέρμανση από αγρότη

Αγρότης ειδικού καθεστώτος, θέλει χρησιμοποιώντας τα κλαριά από τις ελιές που μαζεύει, με γεωργικά μηχανήματα που δουλεύουν με το τρακτέρ του,  να παράγει ένα ειδος Βιομάζας που θα χρησιμοποείται για θέρμανση.
Η πώληση του προϊόντος αυτού θα γίνει με ένταξη ως επιχειρηματική δραστηριότητα; ή θεωρείται αγροτική και μπορεί να την ασκεί χωρίς να κάνει έναρξη, μέχρι και το όριο των 15.000,00 ευρώ των αγροτών;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ΦΠΑ, ορίζονται: Ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις:α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών, καπνού, βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών, η αμπελουργία, η ανθοκομία, η παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών,β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η μελισσοκομία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία,γ) η δασοκομία γενικά,δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων,ε) οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγματοποιούνται με συνήθη μέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή."

  •  
  •  

Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι η παραγωγή της βιομάζας που αναφέρεται και μάλιστα από προϊόντα τρίτων και όχι παραγωγής του,  δεν  προκύπτει ότι μπορεί να ενταχθεί στις ανωτέρω διατάξεις.
Άρα δεν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς  με την απαλλαγή των 15.000 ευρώ και θεωρείται ως άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση