Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποια η φορολογική κλίμακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του οικον. έτους 2012 (χρήση 1.1-31.12.2011);

Ποια η φορολογική κλίμακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του οικον. έτους 2012 (χρήση 1.1-31.12.2011);

  • 1 Απάντηση

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορ. Συντελεστής %    Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)    Σύνολο Φόρου (ευρώ)
(ευρώ)   
5.000        0    0              5.000                0
7.000      10    700         12.000             700
4.000      18    720         16.000           1.420
10.000    25    2.500       26.000          3.920
14.000    35    4.900       40.000          8.820
20.000    38    7.600       60.000        16.420
40.000    40    16.000    100.000       32.420
Άνω των 100.000    45           
Τελευταία Ενημέρωση: Ιούνιος 2012

Προσθέστε τη δική σας απάντηση