Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εφάπαξ αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία λόγω σοβαρής ασθένειας

Καλησπέρα,'θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να δηλωθεί και σε ποιό κωδικό αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία ύψους 30,000,00 € λόγω σοβαρής ασθένειας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο νοσοκομειακής κάλυψης. Για το ποσό αυτό θα υπολογισθεί εισφορά αλληλεγγύης;
Γνωρίζετε αν για τα ποσά αυτά αποστέλλεται ενημέρωση στην ΓΓΠΣ;
Σας ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση