Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Βεβαίωση αποδοχών

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, πέρα από την αγροτική του δραστηριότητα, είναι μέλος αγροτικού συναιτερισμού και για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει περιστασιακά καθ'όλη τη διάρκεια του έτους αμοίβεται, με απόφαση που εκδίδει ο συναιτερισμός. Επί της αμοιβής αυτής ο συναιτερισμός μέχρι πέρυσι πραγματοποιούσε πατρακράτηση 20% και στη βεβαίωση αποδοχών χαρακτηριζόταν ωε αμοιβή από ελευθέριο επάγγελμα. Φέτος έστειλε βεβαίωση αποδοχών σαν αμοιβή από επιχειρηματική δραστηριότητα.
1) Μήπως θα έπρεπε να σταλεί σαν αμοιβή από μισθωτή εργασία?
2)Εαν είναι εισόδημα από επιχιρηματική δραστηριότητα δεν έπρεπε να έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον αγρότη?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση