Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία Αλλοδαπής Εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου με έσοδα μόνον από ενοίκια χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

1.Αλλοδαπή εταιρεία (Α.Ε. Γαλλική) ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα έχει έσοδα το έτος 2014 μόνον από ενοίκια και δεν τηρεί βιβλία λόγω απαλλαγής της με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.3522/2006.Τό έτος 2014 θα φορολογηθεί με 26% αφού αφαιρεθούν από τα ενοίκιά της ποσοστό αποσβέσεων 4% ; ή μήπως έχει εφαρμογή η ανάλυσή σας του Θέματος 36 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. ΤΟΥ Ν.4172/2013 ; δηλ.έσοδα μείον 5% αποσβέσεις και συντελεστές του άρθρου 40 δηλ.11% και 33% αντίστιχα ;
2.Από 01/01/2014 λόγω εφαρμογής των Ε.Λ.Π. ( εάν τα ενοίκια θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα),πρέπει όλες οι Αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα να προβούν στην ίδρυση υποκαταστήματος τους με διπλογραφικά βιβλία ;

Ευχαριστώ

Αριστείδης  Μπλιθικιώτης

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr