Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εγγραφή μερισμάτων στη δήλωση

Κοινοπραξία με διπλογραφικά βιβλία το 2014 έχει κέρδη 100.000,00€ . Πληρώνει φόρο 26.000,00 και διανέμει το υπόλοιπο ποσό . Στη κοινοπραξία μετέχουν 2 ημεδαπές Α.Ε. με 50-50.
Κατά την διανομή η κοινοπραξία κάνει παρακράτηση φόρου 10%, δηλ 74.000,00*10%=7.400,00 .Άρα καθαρό ποσό 66.600,00€ . Το ερώτημα είναι πως θα εμφανίσουν οι ΑΕ ποσά στα βιβλία τους , και αν γνωρίζεται σε ποιύς κωδικούς θα δηλωθούν στη δήλωση των Ν.Π. (πρέπει να κάνω εγγραφή το μικτό ποσό με τον φόρο εισοδήματος ως έσοδο και τι εννοούμε μικτό ; δηλαδή στα ακαθάριστα έσοδα θα εμφανίσω για την μια ΑΕ 33.000,00€ + 3.700,00€ + 13.000,00€ =50.000,00€ και στις απαιτήσεις από παρακατήσεις φόρων 13.000,00€ + 3.700,00€ τα οποία θα συμψηφιστούν στη δήλωση; η στα έσοδα θα εμφανίσω 33.000,00€ + 3.700,00€ =37.000,00€ και στις απαιτήσεις από παρακρατήσεις 3.700,00€) . Αν η κοινοπραξία είχε απλογραφικά τι κάναμε;

Ευχαριστώ πολύ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση