Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων.

Παραδοσιακό καφενείο που είχε πάρει απαλλαγή, από το 2009, από έκδοση στοιχείων (αποδείξεων) λόγω των διατάξεων του  =13pxάρθρου 4 του Κ.Β.Σ, και όπως αυτές τροποποίηθηκαν με την ΠΟΛ 1091/2010(κατάργηση βιβλίου αγορών) και τελικά με την κάταργηση του ΚΒΣ, συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να είναι στο απαλλασόμενο καθεστώς του ΦΠΑ βάσει του εξωλογιστικού προσδιορισμού του τζίρου.
Ήταν σωστή η αντιμετώπιση του συναδέλφου? Μήπως έπρεπε έστω γιαμ μία χρονιά να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς και να εκδίδει αποδείξει από ΦΤΜ?

  • 2 Απαντήσεις

Ανεξάρτητα τι έγινε στο παρελθόν, από 1-1-2015 δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση χειρόγραφων στοιχείων.
Ως προς το ΦΠΑ μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών απαλλασσομένων  επιχειρήσεων, εάν  τα ακαθάριστα έσοδα του  χωρίς ΦΠΑ είναι μέχρι 10.000 €
 
Συγκεκριμένα, για ενημέρωση σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:
1.  Με την Εγκ. ΠΟΛ.1003/15, παρ.3.12.10, ορίζονται τα εξής:
«Σημειώνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από τη τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (όριο 5.000 ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται μόνο από την τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, σε έκδοση στοιχείων λιανικής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.»
 
2.  Με την Εγκ. ΠΟΛ.1002/2015, παρ.5,  για την απαλλαγή από ταμειακή μηχανή, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών.
β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000

Τα ακαθάριστα έσοδα για την προηγούμενη χρονια ήταν κάτω των 10.000€, άρα μπορεί να νη μην τηρεί βιβλία, αλλά πρέπει να εκδίδει στοιχεία λιανικής?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση