Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιστροφή παγίου με απαλλαγή ΦΠΑ

Εχουμε πάρει απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά παγίων επιχείρισης. Δεσμευόμαστε στη μη μεταβίβαση για πέντε χρόνια. Στη πορεία διαπιστώνουμε ότι κάποια απο τα πάγια αυτά δεν μας κάνουν και θέλουμε να τα επιστρέψουμε στον ίδιο προμηθευτή. Το πιστωτικό τιμολόγιο που θα μας εκδώσει θα είναι χωρίς ΦΠΑ??  Εχουμε κάποια επίπτωση λόγω επιστροφής παγίων που είχαν απαλλαγή ΦΠΑ??
Ευχαριστώ.
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ

  • 1 Απάντηση
εγκεκριμένη απάντηση

Σας παραθέτω το θέμα 38.9  του άρθρου 34 από το βιβλίο μου με την Άννα Κλωνή "ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ", σελ. 915:
Επιστροφή επενδυτικού αγαθού στον προμηθευτή

Εφόσον το επενδυτικό αγαθό επιστραφεί, τότε ο πωλητής στο πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδει, πρέπει να αναγράφει την αξία και τον αναλογούντα Φ.Π.A., σημειώνοντας τον αριθμό και την ημερομηνία του σχετικού στοιχείου καθώς και την ένδειξη « Η πώληση πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987 - Φ.Π.A. δεν εισπράχθηκε». Την αξία του πιστωτικού αυτού τιμολογίου περιλαμβάνει αφαιρετικά στις πωλήσεις με δικαίωμα έκπτωσης στην δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου. O αγοραστής περιλαμβάνει την αξία του πιστωτικού τιμολογίου αφαιρετικά, τόσο στις εκροές όσο και στις εισροές, καθώς και τον αναλογούντα φόρο αφαιρετικά από το φόρο των εκροών και το φόρο των εισροών, στην δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που εκδόθηκε, εφόσον πρόκειται για διαφορετική φορολογική περίοδο από αυτήν της απόκτησής του. (Σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1027/2001)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση