Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων σε ΙΚΕ

Εταιρεία ΙΚΕ με υπόλοιπο κερδών εις νέο την χρήση 2013 μπορεί με έκτακτη γενική συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2014 να κάνει διανομή κερδών χρήσης 2013 και να πληρώσει τον φόρο 10%?

Σε περίπτωση που τα κέρδη επιθυμεί να τα κεφαλαιοποιήσει (αύξηση κεφαλαίου) πρέπει να καταβάλουμε τον φόρο διανομής?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr