Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποβολή Ε9

Τι εννοεί όταν στην 1η σελ υποβολής Ε9 ρωτάει "δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το (πχ) 2012"; Πχ το 2012 υπήρχε περιουσιακή κατάσταση αλλά δεν υποβλήθηκε Ε9 λόγω μη αλλαγής της περ. κατάστ. από το προηγούμενο Ε9. Το τικάρω το box ή όχι;

  • 1 Απάντηση
εγκεκριμένη απάντηση

Καλημέρα,

Δεν τικάρετε το πεδίο, αφού για το 2012 δεν υποβάλλατε Ε9 λόγω μη ύπαρξης οποιασδήποτε μεταβολής.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση