Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ενδοκοινοτικη απόκτηση αναλωσίμων από οδοντίατρο και εκτακτη δηλωση φπα

Γεια σας,

Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το εξής :

Οδοντίατρος - ορθοδοντικός, με έναρξη στην Δ.Ο.Υ. χωρίς υπαγωγή στο φπα, χρησιμοποιεί κάποια αναλώσιμα υλικά (σιδεράκια) για την πραγματοποίηση της εκάστοτε θεραπείας, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην συνολική αξία της θεραπείας.
Υπάρχει μία σκέψη από τον ορθοδοντικό ένα μέρος από αυτά τα αναλώσιμα υλικά να εισαχθούν κατευθείαν από ένα εργαστήριο στη Γερμανία, το οποίο εξειδικεύεται στο είδος του. Στα τιμολόγια που εκδίδει το εργαστήριο στη Γερμανία γνωρίζω ότι χρεώνεται μόνο η καθαρή αξία, χωρίς το αντίστοιχο φπα (Γερμανίας). Γνωρίζω επίσης ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει μεταβολή στο μητρώο της ΔΟΥ και να δηλωθούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, όπως επίσης ότι θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση VIES και intrastat.

Η ερώτηση μου είναι η εξής:

Χρειάζεται ή όχι, κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση των ανωτέρω αναλωσίμων να υποβληθεί έκτακτη δήλωση φπα για την απόδοση του φπα που αντιστοιχεί;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Ασφαλώς και απαιτείται να υποβληθεί έκτακτη δήλωση ΦΠΑ και να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του κώδικα ΦΠΑ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση