Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

μεταβίβαση μεριδίου εταίρου οε & αγορά αγροτικών προιόντων

καλημέρα σας,
παρακαλώ εάν μπορείτε να με διαφωτίσετε στα εξής 2 ερωτήμαυα:
1. κατά τη μεταβίβαση του μεριδίου εταίρου ΟΕ στους άλλους εταίρους ακολουθούμε την συνήθη διαδικασία της υπεραξίας ή
    φορολογείται με τις γενικές διατάξεις των φυσικών προσώπων από το κέρδος που προκύπτει από την διαφορά της τιμής πώλησης
    από την τιμή κτήσις;
2. ανώνυμη εταιρία αγοράζει από αγρότη φυσικό πρόσωπο, χωρίς υποχρέωση έκδοσης παραστατικών και τήρησης βιβλίων, φασόλια.
   το τιμολόγιο αγοράς που θα εκδόσει η εταιρία θα έχει φπα ή όχι;
ευχαριστώ εκ των προτέρων
παπαδοπουλος σαββας
λογιστής

Προσθέστε τη δική σας απάντηση