Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν με τον 4174/2013 σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων αντί διπλογραφικών πέρα από τα πρόστιμα της περίπτωσης αρ.54 1.η ,2ε και 3 (δηλώσεων φπα μηνιαίως) η διοίκηση μπορεί να προβεί σε εξωλογιστικό προσδιορισμό.Σας ευχαριστώ εκ’ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση