Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Ενφια

Καλησπέρα σας!
Μέσω της εφαρμογής σας υπολόγισα πρόσφατα τον ΕΝΦΙΑ για ένα διαμέρισμα του οποίου είμαι ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% και το οποίο είναι ημιτελές και έτσι έχει δηλωθεί κατ' επανάληψη στις δηλώσεις Ε9. Στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού του εν λόγω φόρου, που αναρτήθηκε πρόσφατα, διεπίστωσα ότι ο φόρος έχει υπολογισθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι το ακίνητο είναι ημιτελές με αποτέλεσμα να μου καταλογισθεί ποσόν χωρίς την μείωση του 60% που προβλέπει ο νόμος. Παρακαλώ θα ήθελα την συμβουλή σας, αν θα πρέπει να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή κατά της ανωτέρω πράξης, ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή να αναμένω τυχόν διόρθωση, δεδομένου ότι όπως πληροφορούμαι μέσω του τύπου, σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει ανάλογο λάθος. Φυσικά αν επιλέξω να αναμένω τυχόν διόρθωση, στην περίπτωση που δεν τακτοποιηθεί θα έχω χάσει και την προθεσμία των 30 ημερών.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!

  • 2 Απαντήσεις

Καλημέρα,

Πλην του ότι, το σφάλμα που αναφέρετε έχει παρουσιαστεί αν όχι στο σύνολο αλλά στην πλειονότητα των ιδιοκτητών ημιτελών κτισμάτων, οπότε και θα πρέπει να υπάρξει αναμονή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ,

λάβετε υπόψη ότι ήδη με το άρθρο 232 (περίπτωση 1β') του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε, αναστέλλεται η προθεσμία των 30 ημερών για το διάστημα από 01/08-31/08/2014, λόγω:
"..........των δυσχερειών όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής αλλά και λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ισχυουσών περί αναστολής διατάξεων που διέπουν τη άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων".

Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση