Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

παρακράτηση φ΄ρου σε διανομή μερισμάτων Α.Ε

ημεδαπή α.ε με ονομαστικές μετοχές όπου το 100% των μετοχών ανήκει σε φυσικά πρόσωπα ημεδαπά μονίμους κατοίκους και για το παγκόσμιο εισόδημάτους φορολογούμενους στον Ηνωμ. Βασίλειο και στις Η.Π.Α διανέμει μέρισμα της χρήσης 2013 με απόφαση της Γ.Σ της 30.06.2014 , τότε
1) υποβάλλει Δήλωση ( συνημμένο το μετοχολόγιο )με παρακράτηση φόρου 10% στον φορολ. κάτοικο Η.Π.Α και με μηδενική παρακράτηση στον κάτοικο Ηνωμ. Βασιλείου και
2) στην Δήλωση Εισοδήματος Οικ. Ετους 2015 θα δηλωθούν ως εισοδήματα φορολογηθέντα στην πηγή με εξάντληση της φορολ. υποχρέωσης
παρακαλώ θα ήθελα σχετκή επιβεβαίωση ή διόρθωση
ευχαριστώ
παπαχρήστος χρήστος

Προσθέστε τη δική σας απάντηση